Hem > Välkommen till Kville Hembygdsarkiv

Välkommen till Kville Hembygdsarkiv

Kville Hembygdsarkiv håller nu på att lägga ut stora delar av den fotografiska kulturskatten som har legat och ruvat i arkivets källarlokaler under årtionden. Registrering och publicering på internet sker fortlöpande. Du kan nu genom denna bilddatabas se och läsa om vår gemensamma historia. Vår ambition är att välja ut bilder som är intressanta, minnesvärde, bortglömda, vackra, roliga, överraskande och viktiga.

Integritetspolicy
Vi försöker ta hänsyn till varje persons integritet när vi väljer ut vilka bilder som skall visas. Men om ni ser eller upplever bilder, som ni anser att vi skall ta bort, ber vi er att kontakta oss. Detta kan ske genom kommentarsfältet under varje bild eller maila till: leif.norin@kajen.se

Personuppgiftsansvar

Kville Hembygdsarkiv är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Du kan kontakta oss via följande epost: leif.norin@kajen.se

Information som du lämnar till oss

De personuppgifter du lämnar i samband med dina kommentarer och bidrag sparas då de är av kulturhistoriskt intresse. Önskar du rättning av dina uppgifter ta kontakt med oss via leif.norin@kajen.se

Kville Hembygdsarkiv lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

Hur länge sparas personuppgifter

Om du har registrerat en användare hos Kville Hembygdsarkiv sparas dina personuppgifter tills du tar bort din användare. Dina bidrag och kommentarer kommer kvarstå, men kan ej kopplas till din användare.

Cookiepolicy

Du kan läsa mer om vår cookiepolicy här

Rätt att begära information

Vill du veta om Kville Hembygdsarkiv behandlar personuppgifter om dig, skicka en begäran till oss, via leif.norin@kajen.se. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig och att få uppgifter rättade.

Säkerhetsåtgärder

Vi har vidtagit de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, modifiering och radering.

Bidrag med kunskap
Vi tar tacksamt emot kommentarer och synpunkter på bilderna. Använd kommentarsfältet för att berätta om bilden. Var och när är bilden tagen? Vem är på bilden? Är det någon speciell händelse? Dela med dig av dina kunskaper och bidrag till att kunskapen om vår gemensamma hembygdshistoria växer.

Bildsamling
Kville hembygdsarkiv har en fantastisk bildsamling, kanske så många som 150 000 bilder, med motiv som framförallt beskriver miljöer, händelser och människor i Fjällbacka, Kville, Svenneby, Bottna och Hamburgsund med omnejd.

Samlingen omfattar bilder från mitten av 1800-talet vidare under hela 1900-talet. Bilderna är i form av glasplåtar, påsiktsbilder (pappersbilder), negativ och diabilder.

När vi namnger kvinnor i samlingen försöker vi att skriva kvinnans efternamn genom att först ange födelsenamnet och därefter inom parentes, skriva namnet hon bytt till efter giftemålet.

Fotografer
Det är många kända och okända personer/fotografer som bidragit med bilder till arkivets samling. Några som bör nämnas är Algot Torevi, Johan XXXX, Magda Larsson, Malla Karlsson, Olof "Olle morot" Olsson, Sverker Stubelius, Wilhelm Larsson.

Fotogruppen
Fotogruppen i Kville Hembygdsarkiv, bildades år 2000, på initiativ av arkivets föreståndare, Hasse Alsén, tillsammans med en grupp pensionärer. Detta var för 18 år sedan. Gruppen startade i akt och mening för att ta hand om Olle ”Olle Morot” Olssons stora donation med fotografier. Bilderna är från 1940-talet och 60 år framåt. De omfattar c:a 100 000 negativ och diabilder.

Gruppen har sammanstrålat varje vecka, drygt 20 gånger per år i 18 år. Detta har skett under vinterhalvåret i samarbete med Vuxenskolan.

De nuvarande deltagarna är: Åke Karlsson, Håkan Vikstål, Inga-Lill Sörgard, Erik Lindström, Monica Tollborn, Gunvor Blad, Ebbe Melin, Gunilla Kristensson, Ingbritt Engberg och Karin Gustavsson. De två sistnämnda har varit med sedan starten år 2000.

Fotogruppens arbete pågår alltjämt. Varje måndag, med undantag för jul- och sommaruppehåll, träffas gruppen för att fortsätta ge liv åt våra fotografiska kulturskatter.

Samarbetsprojekt
Tack vare ett samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Kville Hembygdsarkiv, Tanums kommun och MediaCopy har bilderna digitaliserats och arkiverats.

Historik - Kville Hembygdsarkiv
Det var den 4:e augusti 1939 som Sverker Stubelius satte upp en kallelse för att den 11:e samma månad bilda ett hembygdsarkiv. På mötet antecknades femton medlemmar, stadgar antogs och i den första styrelsen blev Sverker Stubelius ordförande och sekreterare, Östen Hedenfjäll kassör, Johan Mjölner övrig styrelsemedlem och Anders Olsson suppleant - alla kända hembygdsvänner/-forskare.

Hembygdsarkivet är verksamt i gamla Kville Härad. De hembygdsföreningar som samverkar i arkivet är Bottna-, Kville- och Svenneby hembygdsföreningar.

Släktforskare
I släktforskarrummet finns renskrivna mantalslängder, husförhörslängder, bouppteckningar och mycket annat. Ett eldorado för dig som släktforskar inom Kville Härad.

Välkommen till Kville hembygdsarkivs lokaler i Fjällbacka servicehus, Lidenvägen 11. Hörnet mot isbanan.

Öppettider finns på adressen: www.kha.nu