Samlingar

13 samlingar totalt.

S14KL_KLFA02S3_00202.jpg

Tunnelbygge

Bygge av tunnel genom Vetteberget.
1974 Tunnelbyggnaden genom vätteberget började den 15 maj

Visa objekten i Tunnelbygge

S14KL_KLFA02S2_00804.jpg

Falckegården

1971 april månad:
Rivning av fastigheten "Falkegården" i Fjällbacka, vilken var uppförd 1804

Visa objekten i Falckegården

S14KL_KLFA02S1_6640.jpg

Fjällbackas kyrkogård

Utvidgning av Fjällbackas kyrkogård 1969-1970.

Visa objekten i Fjällbackas kyrkogård

Bygget av den "nya" Planarna

Mellan 1957-1958 byggdes Planarna om i betong.

Visa objekten i Bygget av den "nya" Planarna