Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Kville Hembygdsarkiv är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Du kan kontakta oss via följande epost: leif.norin@kajen.se

Information som du lämnar till oss

De personuppgifter du lämnar i samband med dina kommentarer och bidrag sparas då de är av kulturhistoriskt intresse. Önskar du rättning av dina uppgifter ta kontakt med oss via leif.norin@kajen.se

Kville Hembygdsarkiv lämnar aldrig ut känsliga personuppgifter till tredje part.

Hur länge sparas personuppgifter

Om du har registrerat en användare hos Kville Hembygdsarkiv sparas dina personuppgifter tills du tar bort din användare. Dina bidrag och kommentarer kommer kvarstå, men kan ej kopplas till din användare.

Cookiepolicy

Du kan läsa mer om vår cookiepolicy här

Rätt att begära information

Vill du veta hur Kville Hembygdsarkiv behandlar dina personuppgifter, skicka en begäran till oss, via leif.norin@kajen.se. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig och att få uppgifter rättade.

Säkerhetsåtgärder

Vi har vidtagit de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, modifiering och radering.